• Uchwała nr XLVIII/461/06 w sprawie : zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.
  • Uchwała Nr XLVIII/462/06 w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Słubice
  • Uchwała nr XLVIII/463/06 w sprawie: woli współpracy Gminy Słubice ze słowackim miastem Komarno i węgierskim Komarnom
  • Uchwała Nr XVLIII/464/06 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  • Uchwała nr XLVIII/465/06 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr X/46/94 w sprawie: zakazu sprzedaży i używania osobom do lat 18 materiałów pirotechnicznych –wszystkich.
  • Uchwała Nr XLVIII/466/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/353/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 8 listopada 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice, Gmina Słubice
  • Uchwała Nr XLVIII/467/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/380/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Transportowej i K-S SSE w Słubicach.
  • Uchwała Nr XLVIII/468/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/381/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Transportowa”, Gmina Słubice – obręb Świecko
  • Uchwała Nr XLVIII/469/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  • Uchwała Nr XLVIII470/06 w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  • Uchwała Nr XLVIII/471/06 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości specjalną strefą ekonomiczną