zawiadomienie o wydaniu w dniu 05 sierpnia 2022 r. decyzji nr 9/22 znak: WGN.6733.9.2022.MA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN110PE100RC, na działce o nr ewid. 95/5 i na części działki o nr ewid. 238, obręb ewid. nr 5 – Drzecin, gm. Słubice