Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słubicach

ul. Wojska Polskiego 38
69-100 Słubice
NIP: 598-13-03-552
Regon: 210331680

Telefon: (95) 758 27 15
e-mail: sekretariatsp2@edukacja.slubice.pl
Strona internetowa:www.sp2slubice.edupage.org ( https://sp2slubice.edupage.org/)
Strona podmiotowa BIP: https://sp2slubice.ssdip.bip.gov.pl/