Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kunowicach

ul. Słubicka 18, Kunowice
69 –100 Słubice
NIP: 598-14-74- 472
REGON: 210331711

TELEFON: 95 758 42 13
FAX: 95 758 42 13
e-mail: sekretariatspkunowice@edukacja.slubice.pl
Strona internetowa: http://www.spkunowice.pl/
Strona podmiotowa BIP: https://sp_kunowice.ssdip.bip.gov.pl/