Zarządzenie nr 107/2019
Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słubicach .