Zarządzenie nr 12/2024 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 31 maja 2024r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słubicach