Słubice, dnia 02 grudnia 2020 r.

ZAMK.KD.1101.11.2020.NCz

INFORMACJA
o kandydatach zakwalifikowanych do dalszej procedury naboru na urzędnicze stanowisko ds. administrowania nieruchomościami w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym z siedzibą w Słubicach przy Placu Bohaterów 13.


Informuję, że w trakcie prowadzonej procedury naboru na urzędnicze stanowisko ds. administrowania nieruchomościami w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach złożona została jedna oferta. W ocenie komisji rekrutacyjnej oferta spełniła wymogi formalne i została dopuszczona do dalszej procedury rekrutacyjnej.

Dyrektor Zakładu
Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach
Krzysztof Radkiewicz
podpis w oryginale