W sprawie:
uchwalenia Statutu Gminy Słubice

Data uchwały:
2018-10-12

Numer uchwały:
LVII/450/2018

Podjęta przez:
RM Słubice

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego