Sekretarz Gminy - Katarzyna Mintus-Trojan

tel: (095) 7372000 wew. 113
tel: (095) 7372013
e-mail: sekretarz@slubice.pl

Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów w dniach i godzinach Burmistrza i Zastępcy Burmistrza