Zastępca Burmistrza Słubic - Adriana Dydyna-Marycka

tel: (095) 7372000 wew. 118
tel: (095) 7372018
e-mail: zastepca@slubice.pl

Zastępca Burmistrza Słubic przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od 14:00 do 15:00