2. Wykaz przyjętych aktów planowania przestrzennego:

Mapa Gminy – Informacja Przestrzenna

 

Lp.

Nazwa planu

Numer uchwały

Główna funkcja*

Pow.

[ha]

1.

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

Uchwała Nr XXVII/237/97 z 28.02.1997 r.

N

1,8

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Północnego w Słubicach

Uchwała Nr XLI/258/97 z 23.05.1997 r.

MN, MW, U

46,0

3.

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, dla potrzeb K-SSSE (uwaga: dokument zmieniany w kolejnych latach)

Uchwała Nr LVI/358/98 z 18.06.1998 r.

P

136,0

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach

Uchwała Nr III/24/98 z 22.12.1998 r.

zmieniona Uchwałą Nr XXIV/236/2020 z 24.09.2020 r. (poz. 49)

MN

100,9

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej z urządzeniami infrastruktury technicznej i usługami towarzyszącymi w Kunowicach

Uchwała Nr V/63/99 z 25.03.1999 r.

MN

26,7

6.

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

Uchwała Nr XIV/146/2000 z 27.01.2000 r.

MN, U

12,6

7.

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

Uchwała Nr XIV/147/2000 z 27.01.2000 r.

Z

196,7

8.

Zmiana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia

Uchwała Nr XXI/208/2000 z 24.08.2000 r.

N

11,8

9.

Zmiana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia

Uchwała Nr XXI/207/2000 z 24.08.2000 r.

N

15,8

10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice

Uchwała Nr XXVI/258/2001 z 22.02.2001 r.

MN

51

11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Słubic (uwaga: dokument zmieniany w kolejnych latach)

Uchwała Nr XXVII/265/2001 z 29.03.2001 r.

MW, U

56

12.

Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia

Uchwała Nr XXVIII/271/01 z 26.04.2001r.

N

18,8

13.

Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia

Uchwała Nr XXVIII/270/01 z 26.04.2001 r.

N

35,8

14.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (część dz. o nr ewid. 374)

Uchwała Nr XXXIX/358/02 z 23.05.2002 r.

N

0,02

15.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (obejmująca tereny przyległe do ulic Mieszka I i Konstytucji 3 Maja w Słubicach)

Uchwała Nr XLI/375/02 z 29.08.2002 r.

MN

1,7

16.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice, w zakresie działki o nr ewid. 199/4, obręb Nowy Lubusz

Uchwała Nr VIII/83/03 z 24.06.2003 r.

MU, UA

2,5

17.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach (ul. Sportowa i ul. Obozowa)

Uchwała Nr X/99/03 z 27.08.2003 r.

MN

0,3

18.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (działki 102 i 103, obręb Świecko)

Uchwała Nr X/100/03 z 27.08.2003 r.

U

0,6

19.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko dla terenu położonego w Słubicach w obrębie ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej

Uchwała Nr IV/42/03 z 07.02.2003 r.

MN

6,0

20.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kunowicach

Uchwała Nr X/98/03 z 27.08.2003 r.

MN

5,6

21.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice, obręb Świecko, dla terenu inwestycyjnego przy terminalu

Uchwała Nr XXVII/266/05 z 22.02.2005 r.

P

152,8

22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kunowic

Uchwała Nr XLV/441/06 z 30.06.2006 r.

MN

7,9

23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Starych Biskupic

Uchwała Nr XLV/440/06 z 30.06.2006 r.

MN

28,2

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice w obrębie miejscowości Golice i Lisów

Uchwała Nr V/40/07 z 28.03.2007 r.

N

409,2

25.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice dla terenu w Słubicach, w obrębie ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej

Uchwała Nr XI/83/07 z 26.09.2007 r.

U

0,1

26.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice (uwaga – dokument zmieniony, zmiana pod pozycją 35)

Uchwała Nr XXIV/218/08 z 27.08.2008 r.

MN, MA

179,8

27.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Transportowa, gmina Słubice

Uchwała Nr XXIV/217/08 z 27.08.2008 r.

P, U

25,5

28.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Transportowej i K-SSSE w Słubicach

Uchwała Nr XLV/219/08 z 27.08.2008 r.

P, U

26,8

29.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Słubicach pomiędzy ul. Nocznickiego, Drzymały i ul. Konstytucji 3 Maja

Uchwała Nr XXXI/293/09 z 12.02.2009 r.

MN

61,60

30.

Zmiana do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko dla terenu w Słubicach, w obrębie ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej

Uchwała Nr XLI//398/09 z 26.11.2009 r.

U, MN

0,3

31.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr XLI/397/09 z 26.11.2009 r.

P

14,0

32.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-wschodniej części Kunowic

Uchwała Nr XLV/440/10 z 25.02.2010 r.

N

59

33.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wałów przeciwpowodziowych w Słubicach, Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku

Uchwała Nr XI/83/2011 z 30.06.2011 r.

NWP

50

34.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uchwała Nr XXV/203/2012 z 31.05.2012 r.

P

1,1

35.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice

Uchwała Nr XXXII/248/2012 z 25.10.2012 r.

MN

180

36.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części Słubic

Uchwała Nr LV/443/2014 z 27.06.2014 r.

 UT, ZP  8,3
37.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Konopnickiej oraz przy ul. Nadodrzańskiej w Słubicach, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Uchwała Nr LIV/433/2014 z 12.06.2014 r.

Wyrok sygn. Akt. II SA/GO 218/15 z 25.06.2015 r.

 U / MW  0,05
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Słubic dla terenu przy ul. Jedności Robotniczej

Uchwała Nr XXI/195/2016 z 21.06.2016 r.

U / MW 0,24
39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr XXI/196/2016 z 21.06.2016 r.

 P / U 18,3
40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Słubic dla terenu przy ul. Daszyńskiego

Uchwała Nr XXII/207/2016 z 25.08.2016 r.

  U / MW 0,52
41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Słubic dla terenu przy ul. Wojska Polskiego/Chopina

Uchwała nr XXXIII/274/2017 z 23.03.2017 r.

 U / MW

0,18

42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Słubicach

Uchwała nr XXXVI/296/2017 z 25.05.2017 r.

 MW, UK 0,54
43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kunic

Uchwała nr XXXVI/297/2017 z 25.05.2017 r.

MN

0,79

44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Słubicach przy ul. 1 Maja

Uchwała nr XXXVII/307/2017 z 30.06.2017 r.

MN 0,24

45.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część działek o nr ewid. 66/7 oraz 474/3 w Drzecinie

Uchwała nr XXXIX/329/2017 z 28.09.2017 r.

US

0,68

46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocic

Uchwała nr V/30/2019 z 28.02.2019 r.

KOW 0,06
47.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr XIII/102/2019 z 29.08.2019 r.

P,U ok. 23,9 
48.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wawrzyniaka w Słubicach

Uchwała Nr XXII/200/2020 z 25.06.2020 r.

MW/U ok. 0,01 
49.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach

Uchwała Nr XXIV/236/2020 z 24.09.2020 r.

MN, U 100,9 
50.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Słubic dla terenu przy ul. Kościuszki

Uchwała Nr XXXI/323/2021 z 25.03.2021 r.

UC, U, MW

2,7 

51.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Słubice

Uchwała Nr XL/436/2021 z 23.12.2021 r.

UO, U

 

52.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów

Uchwała Nr XLIII/486/2022 z 28.04.2022 r.

MN, RM, U, P

 

53.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części Kunowic

Uchwała Nr XLV/517/2022 z 23.06.2022 r.

R, ZL, KOW

 

54.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno-wschodniej części kompleksu nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uchwała Nr LII/614/2023 z 26.01.2023 r.

P, U

ok. 15,5 

55.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr LIV/635/2023 z 30.03.2023 r.

P, U, KDW

44,7211 

56.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kościuszki i ul. Daszyńskiego w Słubicach

Uchwała Nr XLVIII/669/2023 z 22.06.2023 r.

U, MW

0,2311 

57.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącego cmentarza komunalnego w Słubicach i jego poszerzenia wraz z terenami przyległymi

Uchwała Nr XLVIII/668/2023 z 22.06.2023 r.

P, U, ZL, ZC, ZC-N, ZL-P, KDG, W, US/U, KDW-P

ok. 60 

58.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek zlokalizowanych w Świecku oraz dla części działki w Słubicach przy osiedlu Krasińskiego

Uchwała Nr LIX/682/2023 z 6.09.2023 r.

U, ZL, KDW, KD-D

0,10161 

59.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w zachodniej części Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr LIX/681/2023 z 6.09.2023 r.

U-P, U, KDG, KDL, E,
KR, ZP

39,30 

60.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego we wschodniej części Kunowic

Uchwała Nr LXI/711/2023 z 26.10.2023 r.

MNW, KR

9,85

61. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kwartału przy ul. Szamarzewskiego i Nadodrzańskiej wraz z terenami parków miejskich na terenie miasta Słubice

Uchwała Nr LXII/734/2023 z 23.11.2023 r.

MW/U, U, ZP, KDD

4,318

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów Urzędu Miejskiego w Słubicach.

MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MA – tereny zabudowy agroturystycznej

MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

RM – teren zabudowy zagrodowej

UA – tereny usługowo-administracyjne

U – tereny usług

UC – tereny usług – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2

UT – teren usług turystyki

US – teren usług sportu i rekreacji

UO – teren usług oświaty

UK – teren usług kultu religijnego

P – tereny przemysłowe

Z – tereny zieleni

ZP – teren zieleni urządzonej

N – tereny rozwoju infrastruktury

NWP – tereny wałów przeciwpowodziowych

KOW – teren obsługi komunikacji

R – tereny rolnicze

ZL – tereny leśne