Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych.