Konsultacje społeczne dot. opracowania projektu "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2029"