Zamawiający:
Gmina Słubice

Tytuł przetargu:
Zapytanie ofertowe na usługę udzielenia kredytu z premią termomodernizacyjną wypłacaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:
Zgodnie z załącznikiem: "Zapytanie ofertowe"


Termin realizacji:
uruchomienie kredytu od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Piela-Andrejczuk

Miejsce składania ofert:
budzet@slubice.pl
/ UrządSlubice/SkrytkaESP


Oferty można składać do:
2023-07-26 godz: 23:59

Otwarcie ofert:
2023-07-27 godz: 09:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Słubicach
69-100 Słubice
ul. Akademicka 1
pokój 209


Kryteria wyboru:
cena obliczona na podstawie zestawienia kosztów obsługi

Wadium:
brak

Uwagi:
dokumenty do oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej znajdują się w zakładce: "zobacz także"


Firmy uczestniczące