w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 168/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat