w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Kunowicach wyłącznie w formie elektronicznej