W sprawie:
rozpatrzenia skargi na brak działania Burmistrza Słubic w zakresie rozpatrzenia wnioksu

Data uchwały:
2017-07-04

Numer uchwały:
XXXVII/308/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia