W sprawie:
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowoych i innych formach wychowania przedszkolanego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

Data uchwały:
2017-07-04

Numer uchwały:
XXXVII/303/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego od 1 września 2017 r.