W sprawie:
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych jednostek kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Data uchwały:
2017-07-04

Numer uchwały:
XXXVII/300/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia