W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za 2016 rok

Data uchwały:
2017-07-04

Numer uchwały:
XXXVII/299/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia