W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2016

Data uchwały:
2017-07-04

Numer uchwały:
XXXVII/298/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia