w sprawie podziału zysku netto za rok obrachunkowy 2016 r.