w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych i garażu stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat