Ogłoszenie do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, koło w Słubicach