W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Słubicach

Data uchwały:
2017-05-26

Numer uchwały:
XXXVI/296/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego