W sprawie:
sposobu ustalania w komunikacji miejskiej wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Data uchwały:
2017-05-26

Numer uchwały:
XXXVI/293/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego