w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice