Ogłoszenie do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych