Ogłoszenie do oferty złozonej w trybie art. 19a przez ZERiI Zarząd w Słubicach