Ogłoszenie do oferty złożonej w trybie art. 19a przez Parafię NMP Królowej Polski
w Słubicach