w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrachunkowy 2016 r.