w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych i pomieszczenia gospodarczego stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat