W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

Data uchwały:
2017-05-02

Numer uchwały:
XXXV/290/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia