W sprawie:
zmiany uchwały Nr III/29/2015 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwałą Rady Miej

Data uchwały:
2017-05-02

Numer uchwały:
XXXV/288/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia