W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu ewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017 -2023

Data uchwały:
2017-05-02

Numer uchwały:
XXXV/287/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia