W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, no okres 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetrgowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Data uchwały:
2017-05-02

Numer uchwały:
XXXV/285/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia