W sprawie:
ustalenia dodatkowych kryteriów bradnych pod uwagę na drugim etapie postępowania rektrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których oragnem prowadzącym jest Gmina S

Data uchwały:
2017-05-02

Numer uchwały:
XXXV/282/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Lubuskiego