w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Kunowicach nieruchomości zabudowanej