w sprawie zasad wynajmowania sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kunowicach na zajęcia rekreacyjno - sportowe