w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice