w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice,przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat