W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wojska Polskiego/Chopina

Data uchwały:
2017-03-22

Numer uchwały:
XXXIII/274/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego