W sprawie:
zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolengo i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inaksa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wyna

Data uchwały:
2017-03-22

Numer uchwały:
XXXIII/270/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego