W sprawie:
wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

Data uchwały:
2017-03-22

Numer uchwały:
XXXIII/269/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 roku