W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Data uchwały:
2017-02-24

Numer uchwały:
XXXII/262/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia