W sprawie:
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku

Data uchwały:
2017-02-24

Numer uchwały:
XXXII/261/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego