W sprawie:
stalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dp przedszkoli, oddziaów przedszkolnych przy szkołach postawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubic

Data uchwały:
2017-02-24

Numer uchwały:
XXXII/260/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego