Ogłoszenie do oferty zlozonej w trybie art. 19a przez Stowarzyszenie po PROstu - "Wszystko zaczyna się w głowie II"