W sprawie:
przyjecia Wspólnych założeń rozwoju turystyki w Słubicach i Frankfurcie n/Odrą 2017 -2020

Data uchwały:
2017-01-27

Numer uchwały:
XXX/254/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia