w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie określenia spraw, których prowadzenie w imieniu burmistrza powierzone zostanie pracownikom Biura Marketingu i Realizacji Projektów