w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Słubice i jej jednostkach budżetowych